Môn chuyên ngành Thuế

Đăng ký học ôn thi Công Chức Thuế 2020

Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc

Nguyên phó Tổng cục Thuế Việt Nam, hiện đang đảm nhận vai trò Hội trưởng "Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam"

Môn Tin học

Đào tạo các kiến thức về hệ điều hành window, tin học văn phòng MS Word, MS Excel

Môn Ngoại ngữ

Đào tạo các kiến thức về đọc hiểu, điền từ, lựa chọn đáp án đúng (có liên quan đến chuyên ngành thuế, kinh tế, tài chính)

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ