FORM ĐĂNG KÝ


Môn học đăng ký
 

Chi phí và địa điểm sẽ thông báo sau:

  

Đăng ký học

Đăng ký học ôn thi Công Chức Thuế 2020

Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc

Nguyên phó Tổng cục Thuế Việt Nam, hiện đang đảm nhận vai trò Hội trưởng "Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam"

QuangPN

Đào tạo các kiến thức về hệ điều hành window, tin học văn phòng MS Word, MS Excel

QuangPN

Đào tạo các kiến thức về đọc hiểu, điền từ, lựa chọn đáp án đúng (có liên quan đến chuyên ngành thuế, kinh tế, tài chính)

QuangPN
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ