Môn chuyên ngành Thuế

Môn chuyên ngành Thuế

Đăng ký học ôn thi Công Chức Thuế 2020

Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc

Nguyên phó Tổng cục Thuế Việt Nam, hiện đang đảm nhận vai trò Hội trưởng "Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam"

Mon-chuyen-nganh-Thue-45

1. Đào tạo kiến thức chuyên ngành về Thuế Việt Nam.

2. Giải đáp các thắc mắc chi tiết về chuyên ngành về Thuế Việt Nam.

3. Kinh nghiệm học kiến thức Thuế sao cho hiệu quả.

Và một số kiến thức khác cần biết về ôn thi Công Chức Thuế

Ngày: 23/6/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 09/13/2020 11:47:03 AM

Tag: #Đăng ký học:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ