Môn kiến thức chung

Môn kiến thức chung

Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Mon-kien-thuc-chung-52
Ngày: 23/6/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 09/13/2020 11:47:58 AM

Tag: #Đăng ký học:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ