Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức - Tổng cục thuế Thuế năm 2020

Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức - Tổng cục thuế Thuế năm 2020
Quyet-dinh-Ve-viec-phe-duyet-Ke-hoach-thi-tuyen-cong-chuc--Tong-cuc-thue-Thue-nam-2020-21

Xem file gốc PDF về Chỉ tiêu tuyển sinh công chức thuế

Ngày: 31/8/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 08/31/2020 11:40:10 AM

Tag: #Xem Chỉ tiêu tuyển sinh:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ